Zapraszamy do korzystania z usług świadczonych przez laboratorium pomiarowe działające w ramach firmy Manomex.

labor1

Laboratorium świadczy usługi w zakresie:

  • sprawdzania i kalibracji urządzeń do pomiaru ciśnienia (manometry analogowe, cyfrowe i przetworniki ciśnienia itp.). Ważną zaletą jest sprawdzanie tych urządzeń również ze standardowymi przyłączami higienicznymi wg: DIN 11 851, SMS, Tri-Clamp oraz do homogenizatorów, które to połączenia występują najczęściej w przemyśle spożywczym i przetwórczym,
  • sprawdzanie urządzeń do pomiaru temperatury w zakresie temperatur od -30 st. C do +225 st. C (termometry mechaniczne, cieczowe i rezystancyjne o różnych długościach (od 50mm do 300mm) i średnicy czujników (od 3mm do 20mm) oraz czujników z przyłączem higienicznym,
  • sporządzenie świadectwa sprawdzenia z podaniem wyników pomiarów, które są honorowane przez audytorów systemów zarządzania jakością HACCP i ISO.

labor2

Do świadczenia tego typu usług nasze laboratorium wyposażone jest w wysokospecjalistyczny sprzęt kalibracyjny o bardzo dużej klasie dokładności, posiadający certyfikaty wzorcowania wydane przez Akredytowane Laboratorium Pomiarowe.

Personel posiada stosowne kwalifikacje potwierdzone przez Główny Urząd Miar, które są sukcesywnie podnoszone przez uczestnictwo w specjalistycznych szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych.

Bardzo ważnym atutem jest możliwość wykonania takiej usługi bezpośrednio u klienta w dogodnym dla niego terminie.