Partnerzy:

Wika

Testo

Armak

Kwt

Wakmed

Apator


dairy plant

Elektroniczne przyrządy do pomiaru ciśnienia


1. Przetwornik ciśnienia dla ogólnych zastosowań przemysłowych


A.10
model A-10
 • zastosowanie: do różnych aplikacji przemysłowych
 • zakresy ciśnień: 0-1 bar do 0-600bar
 • nieliniowość: 0,25% lub 0,5%
 • sygnał wyjściowy: 4…20mA, 0-10 V, 0,5 V i inne
 • temperatura medium: 0….80st.C i -30…+100st.C
 • karta katalogowa

2. Przetwornik ciśnienia dla ogólnych zastosowań przemysłowych
S.10
model S-10000
 • zastosowanie: polecany dla energetyki cieplnej
 • zakresy ciśnień: od 0…6 bar do 0-60bar
 • sygnał wyjściowy: 4…20mA, 0-10 V
 • temperatura medium: -40…+125st.C
 • karta katalogowa

3. Standardowy przetwornik ciśnienia
S.10
model S-10
 • zastosowanie: ogólne zastosowanie przemysłowe
 • zakresy ciśnień: od 0…0,1 bar do 0-1000bar
 • sygnał wyjściowy: 4…20mA, 0-10 V, 0-5 V i inne
 • temperatura medium: -40….+125st.C
 • karta katalogowa

4. Standardowy przetwornik ciśnienia , z membraną czołową
S.11
model S-11
 • zastosowanie: ogólne zastosowanie przemysłowe
 • zakresy ciśnień: od 0…0,1 bar do 0-1000bar
 • sygnał wyjściowy: 4…20mA, 0-10 V, 0-5 V i inne
 • temperatura medium: -40….+125st.C
 • karta katalogowa

5. Przetwornik do pomiaru niskich ciśnień
SL.1
model SL-1
 • zastosowanie: ogólne zastosowanie przemysłowe
 • zakresy ciśnień: od 0…25mbar do 0….60mbar
 • sygnał wyjściowy: 4…20mA, 0-10 V, 0-5 V i inne
 • temperatura medium: -30….+80st.C
 • karta katalogowa

6. Przetwornik ciśnienia z obudową polową
F.20
model F-20
 • zastosowanie: ogólne zastosowanie przemysłowe
 • zakresy ciśnień: od 0…0,1bar do 0….1000bar
 • sygnał wyjściowy: 4…20mA, 0-10 V, 0-5 V i inne
 • temperatura medium: -40…+125st.C
 • karta katalogowa

7. Przetwornik ciśnienia z obudową polową, z membraną czołową

f-21

model F-21
 • zastosowanie: ogólne zastosowanie przemysłowe, praca w trudnych warunkach
 • zakresy ciśnień: od 0…0,1bar do 0….1000bar
 • sygnał wyjściowy: 4…20mA, 0-10 V, 0-5 V i inne
 • temperatura medium: -40…+125st.C
 • karta katalogowa

8. Iskrobezpieczny przetwornik ciśnienia

IS.20


model IS-20
 • zastosowanie: ogólne zastosowanie przemysłowe, praca w warunkach zagrożonych wybuchem
 • zakresy ciśnień: od 0…0,1bar do 0….1000bar
 • sygnał wyjściowy: 4…20mA
 • temperatura medium: -20…+80st.C, opcjonalnie do +150st.C lub do 200st.C
 • karta katalogowa

9. Uniwersalny przetwornik ciśnienia UniTrans
UT.10
model UT-10
 • zastosowanie: ogólne zastosowanie przemysłowe
 • skalowane zakresy pomiarowe poprzez zmniejszenie zakresu do 1:20
 • zakresy ciśnień: od 0…5mbar do 0…4000bar
 • sygnał wyjściowy: 4…20mA
 • temperatura medium: -30…+105st.C
 • karta katalogowa

10. Przemysłowy przetwornik ciśnienia w wersji iskrobezpiecznej
IPT.10
model IPT-10
 • zastosowanie: ogólne zastosowanie przemysłowe, praca w warunkach zagrożonych    wybuchem
 • zakresy ciśnień: regulowany w skali 1:30
 • sygnał wyjściowy: 4…20mA
 • temperatura medium: -40…+105st.C
 • karta katalogowa

11. Elektroniczny przełącznik ciśnienia z wyświetlaczem
PSD.10
model PSD-10
 • zakresy ciśnień: od -1…2,5 bar do 0…600bar
 • sygnał wyjściowy: 1 do 2 wyjść przełączających, 4…20mA
 • klasa dokładności: 1,0% (0,5% BSFL)
 • temperatura medium: -30…+100st.C
 • karta katalogowa

12. Elektroniczny przełącznik ciśnienia
PSD.30
model PSD-30
 • zakresy ciśnień: od -1…2,5 bar do 0…600bar
 • sygnał wyjściowy: 1 do 2 wyjść przełączających, 4…20mA lub 0..10V
 • klasa dokładności: 1,0% zakresu
 • temperatura medium: -20…+85st.C
 • karta katalogowa

13. Manometr cyfrowy
DG.10
model DG-10
 • zakresy ciśnień: od  0 …2 bar do 0…600bar
 • dokładność odczytu: +/-0,5% zakresu +/- 1 cyfra
 • oprawa: stal nierdzewna
 • zasilanie: 2 x 1,5 V AA
 • karta katalogowa

14. Sonda poziomu
LS.10
model LS-10
 • obszary zastosowań obejmują np. pomiary poziomu hydrostatycznego w zbiornikach, rzekach, otworach włazowych wody pitnej, otworach wiertniczych i zakładach utylizacji ścieków, pneumatyka
 • zakresy ciśnień: od  0 …1 do 0…250 mH2O
 • klasa dokładności: 0,5% zakresu
 • zasilanie: DC 10..30V
 • sygnał wyjściowy: 4…20mA, 0…20mA, 0…5V, 0…10V i inne
 • zakres temperatury medium; -10…+50st.C
 • karta katalogowa

15. Przetwornik ciśnienia z analogowym wyświetlaczem

PV 12.04
model PGT23.100 lub PGT23.160 Intelli Gauge
 • sygnał wyjściowy: 4...20mA, 0...20mA, 0...10V
 • zakres pomiarowy: od 0,6bar do 1600bar
 • średnica nominalna: 100mm lub 160mm
 • karta katalogowaPrzedstawione powyżej urządzenia stanowią wybrany fragment oferowanego asortymentu. W razie zainteresowania produktem, którego nie ma na liście prosimy o kontakt.

Przetwornik ciśnienia dla ogólnych zastosowań przemysłowych

Standardowy przetwornik ciśnienia

Standardowy przetwornik ciśnienia, z membraną czołową

Przetwornik do pomiaru niskich ciśnień

Przetwornik ciśnienia z obudową polową

Przetwornik ciśnienia z obudową polową, z membraną czołową

Iskrobezpieczny przetwornik ciśnienia

Uniwersalny przetwornik ciśnienia UniTrans

Przemysłowy przetwornik ciśnienia w wersji iskrobezpiecznej

Elektroniczny przełącznik ciśnienia z wyświetlaczem

Elektroniczny przełącznik ciśnienia

Manometr cyfrowy

Sonda poziomu

Wskaźnik podwójny ciśnienia i temperatury

Manometry do pomiaru ciśnienia różnicowego