CPH6200

CPH6200
 • ręczny kalibrator ciśnienia
 • wersja 1 lub 2 kanałowa
 • zastosowanie; firmy kalibracyjne/ serwis,zapewnienie jakości, wydziały produkcyjne przyrządów i regulatorów
 • Urządzenie cyfrowe z wymiennym przetwornikiem (Plug-and-Play)
 • Zakres pomiarowy 0 ... 25 mbar do 0 ... 1000 bar
 • Rodzaj ciśnienia: podciśnienie, nadciśnienie,ciśnienie absolutne i różnicowe
 • Dokładność: 0,2 %, opcjonalnie 0,1 % (zaw. certyfikat kalibracji)
 • Oprogramowanie i kompletna walizka serwisowa (wraz z pompą)

CPH62I0

CPH62I0
 • ręczny kalibrator ciśnienia  (wersja ATEX)
 • wersja 1 lub 2 kanałowa
 • zastosowanie; firmy oferujące usługę kalibracji, przemysł usługowy,,zapewnienie jakości, wydziały produkcyjne przyrządów i regulatorów
 • Przyrząd cyfrowy z zewnętrznym przetwornikiem (typ plug and play)
 • Zakresy ciśnień od 0 ... 100 mbar do 0 ...1000 bar
 • Certyfikowana dokładność 0.2 % opcjonalnie 0.1 % (z certyfikatem kalibracyjnym)
 • Samoistnie bezpieczna wersja EEx ib II C T4 (aprobata przeznaczenia: CPH6200-Ex)
 • Oprogramowanie i kompletne walizki serwisowe ( zaw. pompę)

CPH6300

CPH6300
 • ręczny kalibrator ciśnienia
 • wersja 1 lub 2 kanałowa
 • zastosowanie; firmy oferujące usługi kalibracji oraz sektor usług,laboratoria pomiarowe i kontrolne,test szczelności, kontrola jakości
 • solidny i wodoodporny cyfrowy kalibrator z wymienialnymi czujnikami ciśnienia (plug-and-play)
 • Zakresy pomiarowe od 0... 25 mbar do 0 ... 1000 bar
 • Typ ciśnienia: ciśnienie manometryczne dodatnie i ujemne, ciśnienie bezwzględne i różnicowe 
 • Dokładność: 0,2 %, opcjonalnie 0,1 % (zawiera certyfikat kalibracji)
 • Oprogramowanie i kompletne walizki serwisowe (z pompami)

CPH6400

CPH6400
 • precyzyjny ręczny kalibrator ciśnienia 
 • zastosowanie; firmy oferujące usługi kalibracji/ przemysł usługowy, firmy serwisowe i konserwacyjne,zapewnienie jakości
 • Przyrządy cyfrowe z łatwymi do wymiany czujnikami ciśnienia (typu plug and play)
 • Zakres pomiarowy od 0 ... 400 mbar do 0 ... 6000 bar(dostępne również zakresy podciśnienia i ciśnienia absolutnego)
 • Dokładność: 0,025 % (zaw. certyfikat kalibracji)
 • Równoczesny pomiar ciśnienia i temperatury za pomocą zewnętrzego czujnika rezystancyjnego Pt100
 • Funkcja Min/Max, wskazanie ciśnienia i rejestracja danych

CPH6000

CPH6000
 • przenośny kalibrator procesowy
 • zastosowanie; firmy oferujące usługi kalibracji/ przemysł usługowy, urządzenia utrzymania ruchu,warsztaty kontrolne i wydziały zajmujące się oprzyrządowaniem,zapewnienie jakości
 • Cyfrowy panel z łatwymi do wymiany czujnikami ciśnienia (opcjonalnie czujniki mogą być zamontowane poza urządzeniem)
 • Zakres pomiarowy od 0 ... 250 mbar do 0 ... 8000 bar
 • Klasa dokładności: do 0,025 % (zawiera certyfikat kalibracji)
 • Funkcja kalibracji i testu wyłącznika ciśnienia

Przedstawione powyżej urządzenia stanowią wybrany fragment oferowanego asortymentu.
W razie zainteresowania produktem, którego nie ma na liście prosimy o kontakt.